Uvjeti korištenja

Registracijom na web stranici slažete se s uvjetima programa Melem Kluba sretnih korisnika.

PAŽLJIVO PROČITATI. Registracijom na web stranici slažete se sa sljedećim uvjetima programa Melem Kluba sretnih korisnika. Klub sretnih korisnika organizira Neva d.o.o, Obrtnička 37, 10437 Bestovje, Rakitje (u daljem tekstu “organizator”).

 

1. Definicije pojmova

1.1. Melem Klub sretnih korisnika (u daljem tekstu: “Klub sretnih korisnika”) je program nagrađivanja vjernih kupaca, u kojem sudionici koji su postali članovi, u skladu s ovim uvjetima skupljaju bodove koji se mogu zamijeniti za nagrade s popisa koji je objavljen na web stranici https://club.melem.com (u daljem tekstu “web stranici”).

 

2. Članstvo

2.1. Članovi Kluba sretnih korisnika (u daljem tekstu: “članovi” ili “sudionici”) mogu biti fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori, koji imaju 18 godina ili više, te nisu zaposlenici niti vanjski suradnici niti članovi obitelji zaposlenika ili vanjskih suradnika tvrtki: Grafičar d.o.o., Ludbreg, Offset tisak d.o.o., Zagreb, Naša djeca tiskara d.d., Zagreb.

2.2. Pravo da se pridruži Klubu sretnih korisnika ima svaka osoba koja ispunjava uvjete iz točke 2.1., izvrši registraciju i otvori račun na web stranici https://club.melem.com. Za ovaj korak sudionici moraju imati valjanu e-mail adresu, Facebook ili Instagram račun. U slučaju spora oko identiteta korisnika smatrat će se da je registrirani sudionik vlasnik e-mail adrese, Facebook ili Instagram računa. Broj korisničkih računa i e-mail adresa po osobi je ograničen na jedan. Svaki pojedinac može se registrirati samo s jednom e-mail adresom, Facebook računom ili Instagram računom. Registracijom sudionik potvrđuje da je upoznat s ovim uvjetima Kluba sretnih korisnika i da se u potpunosti s njima slaže.

2.3. Registracijom sudionik dobiva svoj račun Kluba sretnih korisnika, na kojem skuplja Melem bodove u skladu s uvjetima kluba.

2.4. Melem bodovi nisu prenosivi između više računa unutar Kluba sretnih korisnika, bez obzira na to jesu li u vlasništvu jednog ili više sudionika.

2.5. Organizator zadržava pravo prekinuti članstvo sudioniku koji krši pravila ovih uvjeta. Sudionik kojem je članstvo prestalo zbog kršenja uvjeta Kluba sretnih korisnika gubi pravo na ponovno učlanjenje, kao i bodove skupljene do tog vremena i ostala prava na nagrade.

2.6. Organizator zadržava pravo odbiti mogućnost učlanjenja ako nisu zadovoljeni svi uvjeti za članstvo.

2.7. Sudionici su odgovorni za čuvanje tajnosti svojih korisničkih računa i lozinki, i za ograničavanje pristupa svom računalu. Sudionici su odgovorni za sve aktivnosti koje se odnose na njihov korisnički račun i lozinku.

2.8. Organizator može privremeno ili trajno obustaviti korištenje korisničkog računa sudionika, ako utvrdi da nešto nije u skladu s uvjetima Kluba sretnih korisnika. Zbog kršenja uvjeta korištenja, aktivnosti na štetu organizatora, lažnog prikazivanja ili nezakonite aktivnosti u vezi Kluba sretnih korisnika, organizator prema vlastitoj želji može prekinuti članstvo sudionika i/ili lišiti ga ranije stečenih bodova dobivenih u okviru Kluba sretnih korisnika.

 

3. Sakupljanje Melem bodova i vrijednost bodova

3.1. Članovi kluba sakupljaju Melem bodove (u daljem tekstu “bodovi”) kroz kupovinu Melem proizvoda, osim onih proizvoda koji su izričito isključeni iz ovog programa kako je navedeno ovim uvjetima. Na unutrašnjoj strani kartonske ambalaže otisnut je jedinstveni kôd koji je raspoloživ sve do isteka zaliha. Nakon što sudionici u Klubu sretnih korisnika otvore korisnički račun, mogu započeti sakupljanje bodova koje ostvaruju unosom jedinstvenih kodova. Sudionik kod može upisati samo jednom, a broj ostvarenih bodova zavisi o broju unesenih kodova. Svaki kod s unutrašnje strane ambalaže Melema vrijedi kako je navedeno u Tablici 1:

 

Proizvod Broj dobivenih bodova po jediničnom proizvodu
Melem 35 ml 40
Melem ruža 35 ml 40
Melem smilje 35 ml 40
Melem riža 35 ml 40
Melem lavanda 35 ml 40
Melem ružmarin 35 ml 40
Melem kadulja 35 ml 40
Melem 10 ml 20
Melem balzam za usne 4,5 g 20  
Melem balzam za usne ruža 4,5 g 20
Melem balzam za usne riža 4,5 g 20
Melem Men balzam za usne 4,5 g 20
Melem u tubi 25 ml 30
Melem u tubi 50 ml 50
Melem sun SFP30 150 ml 130
Melem sun SFP50 50 ml 150
Melem sun protect&tan boost 140 ml 130
Melem sun za usne 4,5 g 20
Melem baby u tubi 25 ml 30

Tablica 1: Broj bodova koje donosi pojedini Melem proizvod

Broj kodova koji se može unijeti u jednom danu nije ograničen. Sudionici unošenjem kodova u korisnički račun prikupljaju Melem bodove. Informacije o nagradama i potrebnom broju bodova za osvajanje nagrada navedene su na web stranici.

3.2. Bodovi se računaju i raspodjeljuju sudionicima u skladu s pravilima i uvjetima navedenim u uvjetima Kluba sretnih korisnika i trenutnim sustavom prikupljanja bodova (u daljem tekstu: “sustav bodovanja”). Sustav bodovanja je dostupan online na korisničkom računu sudionika.

3.3. Bodovi se dodjeljuju automatski nakon unošenja jedinstvenih kodova. Organizator će nastojati da regularno prenosi bodove na korisničke račune sudionika, ali za provjeru stanja ispravnih bodova su odgovorni sudionici prije nego ih zamijene. Zahtjev za zamjenu neispravno obračunatih bodova sudionici moraju predati u roku od 14 dana, od datuma unosa koda. Organizator nije odgovoran za tipografske greške, greške u obračunu bodova ili greške u korisničkim računima. Organizator zadržava pravo da ukloni bodove iz korisničkih računa ako se utvrdi da su bodovi pogrešno uneseni na račun, ili da su ostvareni prevarom. Organizator zadržava pravo uvida u fizičko postojanje kodova i računa, kao dokaz o kupovini u slučaju sumnje na nepravilan unos kodova na račun ili dobivanja bodova prevarom. Organizator zadržava pravo obustaviti prijenos i zamjenu bodova za nagrade, kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima Kluba sretnih korisnika.

3.4. Bodovi se dodjeljuju automatski i nakon unošenja elemenata koji čine korisnički profil, prema sljedećoj tablici 2:

 

Unos u obrazac Broj bodova
Unos iskustva 2
Odabir spola 1
Unos datuma rođenja  1
Unos broja telefona 2
Odabir bračnog statusa 1
Odabir broja djece 1
Odabir razine osobnih primanja 1
Odabir broja članova kućanstva 1
Unos brendova koje korisnik voli 1
Odabir koliko se često koristi Melem na tjednoj bazi 1
Unos područja interesa 1
Popunjava polja "Zašto volim Melem" 2
Popunjava polja "Više o meni" 2
UKUPNO 17

Tablica 2: Broj bodova koje donosi pojedini unos u obrazac koji definira korisnički profil.

U slučaju da je sudionik popunio sva polja korisničkog profila, te opisao svoje iskustvo s Melemom, na korištenje dobiva 17 bodova.

Sudionik može unijeti 1 iskustvo u periodu od 30 dana. Nakon isteka 30 dana, sudionik ima pravo unijeti novo iskustvo i za to dobiti 2 boda

3.5. Bodovi su važeći te se mogu koristiti do kraja trajanja Kluba sretnih korisnika.

3.6. Bodovi se ne mogu zamijeniti za gotovinu, prenijeti na drugu osobu ili račun niti naslijediti. Za bodove koji će na kraju programa Kluba sretnih korisnika ostati na računu sudionika, sudionici neće dobiti povrat novca. Prijenos bodova na druge programe organizatora nije moguć.

3.7. Organizator može svaku opciju bodovanja promijeniti, suspendirati, ili dodati novu. Sudionici će biti pravovremeno unaprijed obaviješteni putem web stranice, i takva izmjena neće utjecati na broj već prikupljenih bodova.

3.8. Organizator će obavijestiti sudionike o stanju bodova. Sudionici mogu provjeriti trenutno stanje bodova putem korisničkog računa na web stranici.

3.9. Svaki sudionik može postići status Melem Ambasadora (dalje u tekstu Ambasador). Za postizanje statusa Ambasadora sudionik mora pozvati minimalno 10 novih sudionika u Klub sretnih korisnika unutar jedne godine na način da im proslijedi e-mail pozivnicu u kojom im otkriva svoj ambasadorski kod. Sudionik također može svoj ambasadorski kod javno podijeliti putem Facebooka. Novi sudionici moraju upisati ambasadorski kod kojeg su dobili od sudionika koji želi postati Ambasador pri ispunjavanju registracijskog obrasca na http://club.melem.com. Kada svih 10 pozvanih novih sudionika upišu ambasadorski kod i barem jedan Melem kod s ambalaže, sudioniku koji želi postati Ambasador odobrava se status Melem Ambasadora na jednu godinu. U periodu dok je Melem Ambasador, sudionik ostvaruje pravo na dvostruke bodove pri svakom unosu Melem koda s kutije.

 

4. Nagrade

4.1. Kada sudionik sakupi određeni broj bodova može ih zamijeniti za nagradu s popisa objavljenog na web stranici https://club.melem.com. Nagrade će se tijekom programa rotirati te će biti dostupne do isteka zaliha. Organizator može u bilo koje vrijeme promijeniti popis nagrada, što neće utjecati na prava sudionika.

4.2. Ako nije drugačije navedeno na web stranici http://club.melem.com, isporuka nagrada traje do tri mjeseca od trenutka zamjene bodova. Nagrade će biti isporučene samo na adrese u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori. Ako proizvoda trenutno nema na zalihama, organizator zadržava pravo zamjene nagrade sa sličnim  proizvodom jednake ili veće vrijednosti.

4.3. Trenutne nagrade i broj Melem bodova potrebnih za dobivanje nagrade u klubu objavljuju se na web stranici https://club.melem.com.

 

5. Zamjena Melem bodova

5.1. Sudionik koji je osvojio dovoljan broj bodova može ih zamijeniti za ponuđene nagrade koje se nude u trenutku kada sudionik kluba želi zamijeniti bodove za određenu nagradu.

5.2. Upute za zamjenu Melem bodova dostupne su na web stranici https://club.melem.com.

5.3.  Organizator snosi troškove jedne isporuke nagrade sudioniku; osim toga organizator ne preuzima nikakve druge troškove.

 

6. Reklamacije

6.1. Ukoliko sudionik ne dobije nagradu za zamijenjene bodove ili nagrada bude dostavljena s nedostatkom, sudionik ima pravo u roku od 30 (trideset) dana od datuma primitka potvrde da je nagrada poslana uložiti prigovor u pismenom obliku na adresu Neva d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje, 10437 Bestovje ili slanjem maila na melem@melem.com. Svi prigovori pristigli izvan tog roka, neće biti uvaženi.

 

7. Prekid članstva u Klubu sretnih korisnika

7.1. Sudionici mogu pismenim zahtjevom na  adresu Neva d.o.o., Obrtnička 37, 10 437 Bestovje, Rakitje ili slanjem maila na melem@melem.com u bilo kojem trenutku raskinuti članstvo u Klubu sretnih korisnika.

7.2.  U slučaju prestanka članstva iz bilo  kojeg razloga (uključujući i smrt sudionika) neiskorišteni bodovi će biti poništeni.

 

8. Suglasnost za obradu i zaštitu osobnih podataka

8.1.  Za  vrijeme trajanja Kluba sretnih korisnika organizator prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika i informira ih o statusu njihovog članstva i pogodnostima koje ostvaruju u Klubu sretnih korisnika. Organizator upravlja bodovima Kluba sretnih korisnika te koristi osobne podatke sudionika radi reguliranja njihovog članstva i isporuke nagrada.

8.2. Posjetom web stranici https://club.melem.com i otvaranjem korisničkog računa, sudionik se slaže sa sljedećim uvjetima:

- Za vrijeme trajanja Kluba sretnih korisnika informacije na web stranici se koriste u svrhu provedbe programa Kluba sretnih korisnika, prilagođavanja individualnim korisnicima, kao i za potrebe unapređivanja ponude i kvaliteta usluga organizatora.

- Organizator može članovima slati besplatne, posebno prilagođene informacije putem e-maila i SMS-a tijekom trajanja Kluba sretnih korisnika te slati prilagođene oglase putem oglašivačkih mreža. Ako član ne želi primati informacije koje nisu  vezane za Klub sretnih korisnika, može poslati pismeni zahtjev za ukidanje slanja informacija na adresu Neva d.o.o., Obrtnička 37, 10437 Bestovje, Rakitje ili putem e-maila na melem@melem.com. Organizator je obvezan obrađivati odnosno zaštititi podatke sudionika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

  
9. Ostali uvjeti

8.1. Ovi Opći uvjeti i sustav bodovanja dostupni su na web stranici https://club.melem.com. Dodatne informacije su također dostupne na besplatnom info broju 0800 0009 i putem e-maila na melem@melem.com.

8.2. Sudjelovanjem u Klubu sretnih korisnika, sudionik u potpunosti prihvaća uvjete i pravila Kluba sretnih korisnika.

 

10. Završne odredbe

9.1.  Ovi uvjeti stupaju na  snagu 15.12.2019. Dostupni su na web stranicama Kluba sretnih korisnika https://club.melem.com. Organizator zadržava pravo izmjene ovih uvjeta, a svaku izmjenu će na  isti način objaviti na web stranicama kluba te o tome informirati sudionike.

9.2. U slučaju bilo kakvog spora ili zahtjeva za naknadu koji proizlaze iz ovih uvjeta i odredbi, stranke će nastojati sporazumno riješiti spor, a u slučaju da nije postignut dogovor za rješavanje spora nadležan je sud u Zagrebu.

 

11. Ograničenje odgovornosti

10.1.  Organizator će nastojati točno koristiti podatke s korisničkog računa, i ne prihvaća odgovornost za kašnjenja ili tehničke greške koje mogu nastati zbog netočno unesenih podataka sudionika.

10.2.  Organizator ne odgovara za gubljenje, kašnjenje, nepotpunost, krađu, netočnost, nečitkost ili neispunjavanje uvjeta za registraciju, unesene podatke i kodove, za brojeve ili e-mail poruke, rokove isporuke ili za bilo koji kvar računala, telefona, satelitske, kablovske, mrežne, elektronske ili online opreme.

10.3.  Nadalje, organizator ne odgovara za pogrešne konekcije, propale ili neispravne prenose podataka, dostupnost i pristupačnost usluga mreže, bilo kakve tehničke kvarove, neovlašteni pristup, nepravilne ili netočne registracije, unošenje drugih informacija, niti prihvaća odgovornost za  slučajeve gdje stjecanje tih podataka ne uspije ili za gubitak podataka.

10.4.  Ne dovodeći u pitanje prava sudionika u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka, organizator ne snosi odgovornost za netočne podatke, bez obzira da li je došlo do greške korisnika ili web stranice, upade ili neovlaštene pristupe sadržaju, ili ako je uzrok u opremi ili programu koji se koristi u obavljanju Kluba sretnih korisnika. Nadalje, organizator ne snosi odgovornost za bilo  kakve greške, prekide, brisanje podataka i kašnjenja u poslovanju ili u prijenosu, kvarove komunikacijskih veza, tehničke kvarove, unošenje ili neovlašten pristup programu putem Interneta.

10.5.  Organizator nije odgovoran za povrede ili kvarove na računalima sudionika ili drugih osoba koje proizlaze iz sudjelovanja u Klubu sretnih korisnika ili prijenosa podataka s web stranice ili jednostavno zbog  korištenja web stranice. Ako se iz bilo kojeg razloga program Kluba sretnih korisnika ne može održati kako je i planirano, na primjer, zbog  računalnih virusa, neovlaštenih radnji, prevara, tehničkih kvarova ili bilo kojih drugih razloga za koje organizator smatra da  bi spriječili ili utjecali na sigurnost, pravednost, integritet ili pravilno održavanje ovog programa, organizator zadržava pravo da po vlastitom nahođenju otkaže, raskine, izmjeni uvjete ili prekine Klub sretnih korisnika.

10.6.  Program lojalnosti traje do odluke organizatora o njegovu prestanku.